Sökning

Bibliotekskort

För att låna material behöver du alltid ett bibliotekskort. I Ratamo-biblioteken kan du skaffa dig ett bibliotekskort genom att uppvisa ett bildförsett giltigt identitetsbevis. När du skaffar dig ett bibliotekskort förbinder du dig vid att följa bibliotekets användarregler. Du kan använda samma bibliotekskort i alla Ratamo-bibliotek. Det första kortet är avgiftsfritt, efterföljande kort är avgiftsbelagda.

Ansökan om bibliotekskort för barn under 15 år görs av vårdnadshavaren. Barnet kan själv hämta kortet på biblioteket. Vårdnadshavarens uppgifter länkas till personen under 15 år vid ansökningstillfället.

Om vårdnadshavaren vill sköta barnets (under 15 år) lån i nätbiblioteket, genom sitt eget användarkonto, så måste vårdnadshavaren själv ansluta barnets (under 15 år) bibliotekskort till sitt eget användarkonto in nätbiblioteket. Länk till Så här använder du nätbiblioteket -sidan.

Meddela biblioteket omedelbart om du byter adress eller namn eller om du tappar bort ditt bibliotekskort, så du inte ansvarar för eventuellt missbruk av kortet.

Du ansvarar för allt material som lånas med ditt bibliotekskort. Vårdnadshavaren är ansvarig för det material som barn under 15 har lånat. Bibliotekskortets innehavare och borgensmannen till barn under 15 år, som är innehavare av bibliotekskort, förbinder sig vid att ersätta skadat, förlorat eller ej återlämnat material.

PIN-kod

PIN-koden behöver du för att använda nätbiblioteket, låneautomater och e-material. den fyrsiffriga PIN-koden får du på biblioteket.

Du kan byta PIN-koden till ditt bibliotekskort på nätbiblioteket under Min profil. Du kommer åt Min profil genom att trycka på Logga in -knappen uppe i det högra hörnet. Efter inloggning klickar du på ditt namn och den flik som heter Min profil.

För att byta din PIN-kod behöver du också din nuvarande PIN-kod. För att undvika skrivfel måste den nya PIN-koden skrivas in två gånger på blanketten.